FAQs Complain Problems

प्रचार-प्रसार

  • पम्पलेट बितरण-25000 थान
  • ब्यानर 42 थान
  • माइकिंग - नगरपालिका भरि 5 दिन
  • स्थानिय एफ.एम. रेडियोहरु बाट जनचेतना मुलक सामाग्री प्रसारण  ।