ग्यालरी

 दोधारा चादँनी झोलुङ्गे पुल नेपालको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल हो।जुन कञ्चनपूर जिल्ला स्थित महाकाली नदीमाई रयाको छ।

यो पुलले कञ्चनपुलको दोधारा रे चाॅदनी लाई जोड्याको छ।यो पुल पर्यटकीय रुपमी विकास हुन्लाछ।

मिति: 03/30/2021 - 15:45
मिति: 03/30/2021 - 13:06
Bridge
मिति: 03/30/2021 - 12:32
Screenshot