FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (DPRP) 2081 ८०/८१ 06/20/2024 - 13:57 PDF icon DPRP Dodhara 2081.pdf
पूर्वानुमानमा आधारित विपद्‌ पूर्वतयारी तथा अग्रिम प्रतिकार्यकार्यविधि,२०८० ८०/८१ 06/19/2024 - 11:11 PDF icon अग्रिम प्रतिकार्य कार्यबिधी २०८०.pdf
दोधारा चादनी नगरपालिकाकोे प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७९ ७९/८० 06/10/2024 - 12:12 PDF icon दोधारा चादनी नगरपालिकाकोे प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७९.pdf
अल्पकालीन नगर सेवा केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/10/2024 - 12:09 PDF icon अल्पकालीन नगर सेवा केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
माहाकाली नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक 2075 ७५/७६ 06/10/2024 - 12:07 PDF icon माहाकाली नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक.pdf
दोधारा चादनी नगरपालिकाकोे बिनीयोजन ऐन २०७९ ७८-७९ 06/10/2024 - 12:05 PDF icon दोधारा चादनी नगरपालिकाकोे बिनीयोजन ऐन २०७९.pdf
बालक्लब÷समूह परिचालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 06/10/2024 - 12:03 PDF icon बालक्लब÷समूह परिचालन निर्देशिका २०७७.pdf
नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७८-७९ 06/10/2024 - 12:01 PDF icon नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/10/2024 - 11:59 PDF icon दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७.pdf
दोधारा चादँनी नगरपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका,२०७८ ७७/७८ 06/10/2024 - 11:57 PDF icon दोधारा चादँनी नगरपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका,२०७८.pdf

Pages