दोधारा चादँनी नगरपालिकाको परिचय

दोधारा चादँनी नगरपालिका नेपालको सुदुरपश्चिम  प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्ला मा पर्दछ । यो नगरपालिका नेपालको महाकाली नदी भन्दा पारी रहेका २ मात्र साविकका चाँदनी र दोधारा गा.वि.स.

दस्तावेज: